Novoprom d.o.o.

Pravne informacije

1. Pravne informacije

Internet stranica Peugeot.ba predstavlja zvaničnu prezentaciju branda Peugeot na tržištu Bosne i Hercegovine, koja koristi globalno dostupne materijale i informacije za predstavljanje branda javnosti i pojedincima.

Vaš pristup i korištenje ove web stranice podrazumijevaju prihvatanje uslova korištenja koji su detaljno razrađeni u ovim pravnim informacijama. Također, korištenjem web stranice potvrđujete da ste upoznazi sa svim uslovima i primjenjivim pravnim noramama.

Prihvatate da Peugeot.ba nije odgovoran za bilo koji gubitak ili štetu koji nastanu zbog Vašeg propusta da postupate u skladu sa dole naznačenim uslovima korištenja ovih web stranica i primjenjivim pravnim noramama.

Molimo Vas da detaljno pročitate sve informacije koje se nalaze u ovom dokumentu, te ukoliko trebate neko dodatno pojašnjenje u vezi sa bilo kojom od tačaka ili informacija molimo Vas da kontaktirate koncesionara: http://www.peugeot.ba/koncesionari/.

Sve informacije dostupne na ovim stranicama iskljucivo su informativnog karaktera. Bilo koji podaci ili dijelovi bilo kojih podataka dostupni na ovim stranicama ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trecima bez prethodnog pisanog dopuštenja Peugeot.

 

2. Intelektualno vlasništvo

Sadržaj stranica smatra se intelektualnim vlasništvom PEUGEOT-a, u onom omjeru u kojem su se međusobno sporazumjeli i kao takvi su zaštićeni trenutnim zakonima koji važe.

Reprodukcija ovih stranica, te na njima prikazanih radova i modela vozila odobrava se isključivo za strogo ličnu upotrebu, isključujći bilo koje korištenje u svrhu reklamiranja i/ili komercijalne i/ili informativne svrhe, u skladu sa pravnim propisima u vezi autorskog prava odnosno prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva koji su trenutno na snazi.

Svaka neovlaštena reprodukcija, predstavljanje, korištenje, djelomična ili potpuna promjena stranica, bez obzira na metodu ili podršku, različitih radova ili modela vozila koji ih čine, bez prethodnog dopuštenja od strane Peugeot-a, bilo zlonamjerna ili slučajna, strogo je zabranjena i predstavlja kršenje uslova korištenja materijala s predmetnih web stranica koje za sobom povlači krivičnu i materijalnu odgovornost, te će se takvog počinitelja krivično i materijalno goniti temeljem pravnih propisa koji su na snazi.

Ovime istovremeno pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili bilo kojeg drugog pojedinčnog elemenata web stranice Peugeot.ba, dizajna logotipa PEUGEOT bez izričitog pisanog odobrenja Peugeot-a.

Ime marke PEUGEOT, logo PEUGEOT, imena vozila korištena u njihovom djelokrugu i sloganima, kao i proizvodi i usluge zašticeni su registrovanim znakom sukladno primjenjivim odredbama autorskog prava odnosno prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva. Svaka reprodukcija, korištenje i/ili promjene napravljene bez prethodnog pisanog odobrenja, smatrat će se povredom autorskih prava odnosno povredom prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva.

 

3. Informacije na www.peugeot.ba

Informacije koje Peugeot objavljuje na ovim web stranicama smatraju se tačnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja. Medutim, niti Peugeot, kao niti ovlašteni PEUGEOT koncesionari ne garantuju za tačnost ili pouzdanost bilo kojeg podatka na ovim web stranicama.

Karakteristike vozila predstavljene na web stranicama odnose se na ona vozila koja su dostupna u trenutku izdavanja ili ažuriranja web stranica.

Naznačene cijene odgovaraju trenutnom cjenovniku vozila PEUGEOT dostupnih u Bosni i Hercegovini. Za tačne cijene o pojedinim modelima molimo obratite se vašem Peugeot koncesionaru.

Peugeot zadržava pravo izmjene sadržaja na svojim web stranicama, osobito one koje se odnose na tehnicke karakteristike, opremu predstavljenih modela i cijene, uzimajući u obzir interaktivni karakter stranice. Za takve promjene PEUGEOT, njeni članovi mreže ili njeni zaposlenici ne snose odgovornost.

Informacije dostupne na web stranicama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje značajnih ličnih, finansijskih ili poslovnih odluka, te ste u tom smislu suglasni da nećete PEUGEOT smatrati odgovornim za neostvarivanje svojih očekivanja u svezi s tim.

 

4. Ograničenje odgovornosti

Materijal na ovim web stranicama je na raspolaganju "takav kakav jest" bez jamstava bilo koje vrste, bilo izričitih, bilo impliciranih.

Korisnik ima pristup ovim web stranicama samo na svoju vlastitu odgovornost. Peugeot ne garantuje da će ove web stranice uvijek biti dostupne i raspoložive te da neće sadržavati greške ili viruse ili da će na njoj objavljeni podaci biti tačni i pouzdani.

Ni pod kojim uslovima Peugeot, kao ni mreža PEUGEOT koncesionara u Bosni i Heregovini  ili članovi naše prodajne mreže nisu odgovorni za direktne i indirektne nedostatke, oštećenja ili gubitak, osobito za materijalne nedostatke, gubitak podataka ili programa ili financijske nedostatke, koji su rezultat konzultacija ili korištenja ovih stranica ili stranica koje su uz nju vezane.

Sadržaj PEUGEOT web stranica nije ugovorno vezan.

Podaci o modelima, tehničke karakteristike i cijene odgovaraju definiciji u trenutku izdavanja ili ažuriranja stranica. Iste su prezentirane samo kao indikacija i ne mogu se smatrati ugovornom ponudom proizvoda ili usluga pod nazivom branda PEUGEOT, ili mreže ovlaštenih PEUGEOT koncesionara. Greške su moguće.

Pristup proizvodima i uslugama koji su predstavljeni na našim web stranicama podložni su ograničenjima. Morate voditi računa o tome da li Vas zakoni države iz koje ostvarujete kontakt ovlašćuju da koristite naše web stranice.

Do zakonom predviđenih ograničenja, PEUGEOT neće odgovarati za bilo kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove) nastalu kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe koje od informacija dostupnih na ovim web stranicama, ili nečeg što je na njima objavljeno ili dodano od strane drugih korisnika.

 

5. Izmjene uslova korištenja

Peugeot.ba zadržava pravo izmjene korištenja uslova webstranice www.peugeot.ba u bilo koje doba, ali i o tome obavijestiti javnost.

PEUGEOT LOGO

Ova slika predstavlja zvanični PEUGEOT logo.

Zabranjeno je svako neovlašteno korištenje u svrhu prezentacije pojedinih usluga, ili bilo kakve komercijalne svrhe koje mogu da navedu da je riječ o ovlaštenom PEUGEOT koncesionaru ili partneru i svi oni koji budu biće krivično gonjeni  u skladu sa pravnom regulativom koja je u tom trenutku na snazi. Nije dozvoljeno korišenje ni djelomičnog naziva PEUGEOT, kao ni logoa, niti nekog od verzija logo-a koji su važili kroz historiju kao zvanični PEUGEOT znakovi. 

Novoprom d.o.o.

Opis

Lokacija i radno vrijeme

Ne propustite