}

LJETNI KONTORLNI PREGLED PO 15 i 25 TAČAKA

Bez obzira da li ste prije nekoliko mjeseci prošli tehnički pregled ili mali servis, pred polazak na duža putovanja uvijek se preporučuje pregled vitalnih dijelova automobila, te svega što može da naruši vašu bezbijednost tokom putovanja. U ovim situacijama često se otkrivaju problemi koji bi mogli da se pogoršaju tokom narednih 1000 km, ili problemi čije otklanjanje olakšava put koji je pred vama. Za brzo otkrivanje bilo kakve neispravnosti, kontrolni pregled po 15 ili 25 tačaka predstavlja najbrži i najpouzdaniji način!